περισκόπιο

Μεταφράσεις

περισκόπιο

periscope

περισκόπιο

périscope
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close