περισπωμένη

Μεταφράσεις

περισπωμένη

circumflex
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close