περισσευούμενος

Μεταφράσεις

περισσευούμενος

leftover, spare
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close