περισσεύω

Μεταφράσεις

περισσεύω

spare (peri'sevo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
1. είμαι περιττός Τα σχόλια περισσεύουν.
2. απομένω Περισσεύει φαγητό.
3. υπάρχω σε αφθονία Η δουλειά δεν περισσεύει.
είναι περισσότερο από αρκετό
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close