περιστάσεις

Μεταφράσεις

περιστάσεις

ظُرُوف

περιστάσεις

okolnosti

περιστάσεις

omstændighederne

περιστάσεις

Umstände

περιστάσεις

circumstances

περιστάσεις

posición económica

περιστάσεις

olosuhteet

περιστάσεις

circonstances

περιστάσεις

okolnosti

περιστάσεις

circostanze

περιστάσεις

事情

περιστάσεις

환경

περιστάσεις

omstandigheden

περιστάσεις

omstendigheter

περιστάσεις

okoliczności

περιστάσεις

circunstâncias

περιστάσεις

обстоятельства

περιστάσεις

omständigheter

περιστάσεις

สถานการณ์

περιστάσεις

koşullar

περιστάσεις

hoàn cảnh

περιστάσεις

境况
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close