περιστέλλω

Μεταφράσεις

περιστέλλω

confine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close