περισταλτικός

Μεταφράσεις

περισταλτικός

restrictive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close