περιστολή

Μεταφράσεις

περιστολή

limitation, reduction, restriction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close