περιστρέφω

Μεταφράσεις

περιστρέφω

rotate, revolvepivoter, tourner (peri'strefo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γυρίζω κτ γύρω από κτ άλλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close