περιστρεφόμενος

Μεταφράσεις

περιστρεφόμενος

revolving
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close