περιστροφή

Μεταφράσεις

περιστροφή

revolution, rotation, spin, turn, evasionrévolution, rotation, tour, tournoiementหมุน (peristro'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. στροφή γύρω από άξονα η περιστροφή πλανήτη γύρω από τον άξονά του
2. άμεσα, καθαρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close