περιστροφικός

Μεταφράσεις

περιστροφικός

revolving
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close