περισυλλογιστικός

Μεταφράσεις

περισυλλογιστικός

contemplative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close