περιτέμνω

Μεταφράσεις

περιτέμνω

circoncire

περιτέμνω

circumcise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close