περιττή

Μεταφράσεις

περιττή

unnecessary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close