περιττό

Μεταφράσεις

περιττό

unnecessary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close