περιτυλίγω

Μεταφράσεις

περιτυλίγω

(periti'liɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τυλίγω κτ με χαρτί ή άλλο υλικό περιτυλίγω δώρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close