περιφέρω

Μεταφράσεις

περιφέρω

(peri'fero)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γυρίζω προς όλες τις κατευθύνσεις περιφέρω το βλέμμα μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close