περιφράζω-σσω

Μεταφράσεις

περιφράζω-σσω

(peri'frazo-so)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κλείνω γύρω γύρω περιφράζω οικόπεδο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close