περιφραστικός

Μεταφράσεις

περιφραστικός

periphrastic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close