περιόδος

Μεταφράσεις

περιόδος

age, period, season, session, span
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close