περμαντάντ

Μεταφράσεις

περμαντάντ

trvalá

περμαντάντ

permanent

περμαντάντ

Dauerwelle

περμαντάντ

perm

περμαντάντ

permanente

περμαντάντ

permanentti

περμαντάντ

permanente

περμαντάντ

trajna

περμαντάντ

permanente

περμαντάντ

パーマ

περμαντάντ

파마

περμαντάντ

permanent

περμαντάντ

permanent

περμαντάντ

trwała ondulacja

περμαντάντ

permanente

περμαντάντ

permanent

περμαντάντ

การดัดผม

περμαντάντ

perma

περμαντάντ

kiểu tóc uốn quăn gợn sóng

περμαντάντ

烫发
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close