περνώ να πάρω

Αναζητήσεις σχετικές με περνώ να πάρω: πολιτικός
Μεταφράσεις

περνώ να πάρω

يَدْعو إلى

περνώ να πάρω

vyzvednout

περνώ να πάρω

hente

περνώ να πάρω

anfordern

περνώ να πάρω

call for

περνώ να πάρω

pasar a recoger, recoger

περνώ να πάρω

noutaa

περνώ να πάρω

requérir

περνώ να πάρω

doći

περνώ να πάρω

passare a prendere

περνώ να πάρω

要求する

περνώ να πάρω

(…)를 데리러 가다

περνώ να πάρω

ophalen

περνώ να πάρω

spørre etter

περνώ να πάρω

wezwać do

περνώ να πάρω

invocar, requerer

περνώ να πάρω

ropa på

περνώ να πάρω

เรียกหา

περνώ να πάρω

gerektirmek

περνώ να πάρω

đến rước

περνώ να πάρω

号召
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close