περυσινός

Μεταφράσεις

περ (υ) σινός

(perisi'nos)

περ (υ) σινή

(perisi'ni)

περ (υ) σινό

(perisi'no)
επίθετο
σχετικός με τον προηγούμενο χρόνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close