περόνη

Μεταφράσεις

περόνη

fibula, pin

περόνη

péroné
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close