πεσιμισμός

Μεταφράσεις

πεσιμισμός

pessimism (pesimi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η απαισιοδοξία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close