πεσμένος

Μεταφράσεις

πεσμένος

fallen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close