πεσσιμισμός

Αναζητήσεις σχετικές με πεσσιμισμός: οπτιμισμός
Μεταφράσεις

πεσσιμισμός

pessimismo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close