πεσών

Μεταφράσεις

πεσών

fallen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close