πετσοκόβω

Μεταφράσεις

πετσοκόβω

slash (petso'kovo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κόβω σε κομμάτια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close