πετώ

Μεταφράσεις

πετώ

fly, throw, dump, chuck, fling, hurl, jet

πετώ

voler, lancer, jeter

πετώ

letět, vyhodit

πετώ

flyve, smide

πετώ

dumpata, lentää

πετώ

baciti, letjeti

πετώ

gettare, volare

πετώ

投げ捨てる, 飛ぶ

πετώ

날다, 털썩 떨어뜨리다

πετώ

dumpen, vliegen

πετώ

dumpe, fly

πετώ

dumpa, flyga

πετώ

ทิ้ง, บิน

πετώ

atmak, uçmak

πετώ

bay, vứt bỏ

πετώ

倾倒, 飞翔
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close