πηγούνι

Μεταφράσεις

πηγούνι

Kinn

πηγούνι

chin

πηγούνι

mentón, barbilla

πηγούνι

menton

πηγούνι

ذَقْن

πηγούνι

brada

πηγούνι

hage

πηγούνι

leuka

πηγούνι

brada

πηγούνι

mento

πηγούνι

あご

πηγούνι

πηγούνι

kin

πηγούνι

hake

πηγούνι

broda

πηγούνι

queixo

πηγούνι

подбородок

πηγούνι

haka

πηγούνι

คาง

πηγούνι

çene

πηγούνι

cằm

πηγούνι

下颚
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close