πηδάλιο

Μεταφράσεις

πηδάλιο

rudder, helmgouvernailtimoneラダーroderkormidlotimónRudersterrorRoerкормилорульleme (pi'ðalio)
ουσιαστικό ουδέτερο
τιμόνι πλοίου ή αεροπλάνου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close