πηλήκιο

Μεταφράσεις

πηλήκιο

(pi'licio)
ουσιαστικό ουδέτερο
στρατιωτικό καπέλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close