πηλίκο

Μεταφράσεις

πηλίκο

quotientquotientquocientekvocientQuotientcocientequozientequotiëntilorazالقسمةהמנה (pi'liko)
ουσιαστικό ουδέτερο
μαθηματικά το αποτέλεσμα διαίρεσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close