πηλός

Μεταφράσεις

πηλός

argile, boueглинаclayصَلْصالhlínalerLehmarcillasaviglinaargilla粘土점토kleileireglinaargilaleraดินเหนียวkilđất sét粘土Глина (pi'los)
ουσιαστικό αρσενικό
πρώτη ύλη στην κατασκευή κεραμικών αντικειμένων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close