πηρούνι

Μεταφράσεις

πηρούνι

Gabel

πηρούνι

fork, crotch

πηρούνι

tenedor

πηρούνι

haarukka

πηρούνι

fourchette

πηρούνι

villa

πηρούνι

forchetta

πηρούνι

kruis, vork

πηρούνι

garfo

πηρούνι

вилка

πηρούνι

gaffel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close