πιγκ πογκ

Μεταφράσεις

πιγκ πογκ

('piŋg'poŋg)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
άθλημα με μικρές ρακέτες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close