πιερότος

Μεταφράσεις

πιερότος

pierrot (pçe'rotos)
ουσιαστικό αρσενικό
υπηρέτης σε παλιά ιταλική κωμωδία Τις απόκριες θα ντυθώ πιερότος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close