πιεσόμετρο

Μεταφράσεις

πιεσόμετρο

(pie'sometro)
ουσιαστικό ουδέτερο
ιατρική το όργανο ελέγχου της πίεσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close