πιθάρι

Μεταφράσεις

πιθάρι

(pi'θari)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεγάλο κεραμικό σκεύος για τη φύλαξη προϊόντων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close