πιθανά

Μεταφράσεις

πιθανά

likely, probably
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close