πιθανολογώ

Μεταφράσεις

πιθανολογώ

speculate

πιθανολογώ

spéculer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close