πικάπ

Μεταφράσεις

πικάπ

gramophone (pi'kap)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
απαρχαιωμένος παλιότερη συσκευή που παράγει ήχο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close