πικρά

Μεταφράσεις

πικρά

amèrement (pi'kra)
επίρρημα
σε μεγάλο βαθμό κλαίω μετανιώνω πικρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close