πικραίνω

Μεταφράσεις

πικραίνω

ĉagreniembitter (pi'kreno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
στενοχωρώ πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close