πιλοτάρισμα

Μεταφράσεις

πιλοτάρισμα

تَوجِيه

πιλοτάρισμα

řízení

πιλοτάρισμα

styring

πιλοτάρισμα

Steuerung

πιλοτάρισμα

steering

πιλοτάρισμα

dirección

πιλοτάρισμα

ohjaus

πιλοτάρισμα

direction

πιλοτάρισμα

upravljanje

πιλοτάρισμα

sterzo

πιλοτάρισμα

ステアリング

πιλοτάρισμα

조타

πιλοτάρισμα

besturing

πιλοτάρισμα

styring

πιλοτάρισμα

układ kierowniczy

πιλοτάρισμα

pilotagem

πιλοτάρισμα

styrning

πιλοτάρισμα

อุปกรณ์ใช้บังคับทิศทาง

πιλοτάρισμα

yönetim

πιλοτάρισμα

thiết bị lái

πιλοτάρισμα

操舵
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close