πιπεράτος

(προωθήθηκε από πιπεράτη)
Μεταφράσεις

πιπεράτος

(pipe'ratos) αρσενικό

πιπεράτη

(pipe'rati) θηλυκό

πιπεράτο

(pipe'rato) ουδέτερο
επίθετο
που έχει γεύση πιπεριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close