πιτσιρίκος

(προωθήθηκε από πιτσιρίκα)
Μεταφράσεις

πιτσιρίκος

(pitsi'rikos) αρσενικό

πιτσιρίκα

kid, nipper (pitsi'rika) θηλυκό
ουσιαστικό
οικείο μικρό παιδί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close