πιόνι

Μεταφράσεις

πιόνι

man, pawn ('pçoni)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σε επιτραπέζια παιχνίδια κουνάω ένα πιόνι
2. μεταφορικά άβουλο αντικείμενο εκμετάλλευσης γίνομαι πιόνι στα χέρια κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close